Salonit bulon

KategoriaBulona dhe vidha
KodiX3-0470
Dimensionet6x40
6x100
6x120
6x150

8x60
8x70
8x80
8x100
8x120
8x170
8x200

10x100
10x120
10x150

Përshkrimhekur
Na kontaktoni

Kompania

BULONI
Tearce, Tetovo
Macedonia

Tel: +389 44 382 008
+389 44 384 889
Fax: +389 44 384 888
Mob: +389 71 224 603

E-mail: info@buloni.com.mk

Skype: buloni_tearce
Buloni AS