Leter gryese

KategoriaMjete dhe materiale pune
KodiX2-0425
DimensionetF125; F150; F180;.
60, 80, 100, 120.
PërshkrimLeter gryese
Na kontaktoni

Kompania

BULONI
Tearce, Tetovo
Macedonia

Tel: +389 44 382 008
+389 44 384 889
Fax: +389 44 384 888
Mob: +389 71 224 603

E-mail: info@buloni.com.mk

Skype: buloni_tearce
Buloni AS