Kompania

Ndërmarrja tregtare “ BULONI” nga f. Tearcë është e themeluar në vitin 1994.

Veprimtaria e ndërmarrjes është tregtia me prodhime nga metali, ngjyra, sanitari, pllaka të qeramikës, materiale për instalim të rrymës, nxemjes qendrore, ujësjellësit etj.

Që nga themelimi e gjerr më sot ndërmarrja është zgjeruar dhe i ka përmirësuar shërbimet që u’a ofron klientëve dhe konsumatorëve.

Në fillim veprimtarinë e saj e ka ushtruar në një shitore me një hapësirë të kufizuar, ndërsa sot mund të krenohet me hapësirën afarsite –magazinë që e posedon. Ndërmarrja jonë është e funrizuar mjaft mirë me prodhime me çmime mjaft të volitshme.

Që nga fillimi, qëllimi i ndërmarrjes ka qenë ngritja e kapaciteteve, përmirësimi dhe ofrimi i shërbimeve më kualitative konsumatorëve

Vendndodhja

Lokacioni i hapësirave afariste është mjaft atraktiv që gjendet rreth rrugës regjionale R-405 (Tetovë- vendkalimi kufitar Jazhincë). Largësia nga qyteti i Tetovës 10 km ndërsa nga Shkupi 50 km.

Kompania

BULONI
Tearce, Tetovo
Macedonia

Tel: +389 44 382 008
+389 44 384 889
Fax: +389 44 384 888
Mob: +389 71 224 603

E-mail: info@buloni.com.mk

Skype: buloni_tearce
Buloni AS