Компанија

Трговското претпријатие “БУЛОНИ“ од с. Теарце е основано во 1994 година.

Основната дејност на претпријатието е тргување со производи од метал, бои, санитарија, керамички плочки, материјали за електрична инсталација, парно греење, водовод и др.

Од основањето до ден ден претпријатието е проширено и ги има подобрувано своите услуги кои им ги испорачува на своите клиенти и потрошувачи.

На самиот почеток претпријатието работела на една мала продавница со ограничен простор на делување, додека денес таа може да се фали со своите деловни простории – складови со кои располага. Нашето претпријатие е многу добрно е снабдено со артикли- производи кои ги нудиме со поволни цени.

Главната цел на претпријатието од самиот почеток била проширување на капацитетот, подобрување и понуда на поквалитетни и подобри услуги на потрошувачите.

Локација

Локаицијата на деловните простории на претпријатието е многу атркативна и се наоѓа покрај регионалниот пат Р-405 ( Тетово граниЧен премин Јажинце). Оддалеченоста од градот Тетово е 10 км додека од главниот град Скопје е 50 км

Компанија

BULONI
Tearce, Tetovo
Macedonia

Tel: +389 44 382 008
+389 44 384 889
Fax: +389 44 384 888
Mob: +389 71 224 603

E-mail: info@buloni.com.mk

Skype: buloni_tearce
Buloni AS