G1

CategoryHekurishte-pjesë mekanike
CodeHE-0719
Dimensions115, 250, 300.
DescriptionG1
Contact now

Product Categories

Company info

BULONI
Tearce, Tetovo
Macedonia

Tel: +389 44 382 008
+389 44 384 889
Fax: +389 44 384 888
Mob: +389 71 224 603

E-mail: info@buloni.com.mk

Skype: buloni_tearce
Buloni AS