Paravan

CategoryKabina për Dush
Code6743
Dimensions1400 x 1900 mm code:6743
1600 x 1900 mm code:6744
1700 x 1900 mm code:6745
DescriptionParavan
Contact now

Company info

BULONI
Tearce, Tetovo
Macedonia

Tel: +389 44 382 008
+389 44 384 889
Fax: +389 44 384 888
Mob: +389 71 224 603

E-mail: info@buloni.com.mk

Skype: buloni_tearce
Buloni AS